Metody niekonwencjonalne utrwalania żywności

Pobierz

Iciek J., Błaszczyk I., Papiewska .najczęściej stosowane metody utrwalania żywności to: • termiczne (chłodzenie, zamrażanie, pasteryzacja, sterylizacja, suszenie, obróbka cieplna,wędzenie), • radiacyjne (promieniowanie jonizujące, nadfioletowe, podczerwone), • mechaniczne (drgania dźwiękowe i naddźwiękowe, filtrowanie, wirowanie), • osmoaktywne (zagęszczanie, cukrzenie, solenie, …Istnieje wiele sposobów utrwalania żywności.. Są to metody nietypowe, z reguły nowoczesne, z wykorzystaniem najnowszych urządzeń technicznych.. WyróŽniamy cztery podstawowe grupy metod utrwalania Žywnoéci:niekonwencjonalnych metod utrwalania produktów żywnościowych -[impulsowe pole mikrofalowe, stosowanie antybiotyków, aseptyczne techniki pakowania, grzanie oporowe].2.3.2.. Polega ono na zmianie składu atmosfery środowiska, w którym odbywa się.. Pakowanie aseptyczne.. Opakowania i nowe tendencje w opakowalnictwie żywności.. HACCP - tworzenie dokumentacji Wykłady 2 godz.4.. Zmiany fizyczne i jakościowe powstające podczas utrwalania żywności .. 21 3.niekonwencjonalnych metod utrwalania produktów żywnościowych -[impulsowe pole mikrofalowe, stosowanie antybiotyków, aseptyczne techniki pakowania, grzanie oporowe].Utrwalanie żywności polegające na zastosowaniu procesów fermentacyjnych, to: Aby w zamrożonych produktach spożywczych tworzyły się małe cząsteczki lodu proces ten należy przeprowadzić w temperaturze: Proces termiczny, w którym giną bakterie wegetatywne i przetrwalnikujące to: Jeżeli na opakowaniu mleka jest napisane: Przydatne .8..

Oct 10, 2021a) Metody niekonwencjonalne utrwalania żywności.

Metody utrwalania żywności - wędzenie, suszenie, peklowanie Wykład 2 godz. 3.. Promieniowanie mikrofalowe, 7.6.. Więcej na.1.. żywności metodami niekonwencjonalnymi i metodami a) Metody niekonwencjonalne utrwalania żywności.. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności należą do metod nietypowych, z reguły nowoczesnych wykorzystujących najnowsze urządzenia techniczne.. Utrwalanie skojarzonymi.. Pulsujące pole elektryczne (elektroperforacja), 7.3.. Zaliczenie U1, U2, K1, W1, W3 6 .Praca magisterska na temat Stosowanie przeciwutleniaczy jako metoda utrwalania żywności Temat, spis treści, plan pracy.. Prace dyplomowe.. Badania przechowalnicze.. Ze względu na sposób dostarczania ciepła rozróżnia się: - Suszenie kondukcyjne - Suszenie konwekcyjne - Owiew adiabatyczny - Owiew izotermiczny Solenie Jest jedną z najstarszych metod utrwalania artykułów żywnościowych.Utrwalanie żywności osiąga się w różny sposób, wykorzystując metody: fizyczne, chemiczne i biotechnologiczne oraz kombinację (kojarzenie) tych metod..

Metody niekonwencjonalne ..... 20 2.4.

Przykładowo, są to metody wykorzystujące w celu utrwalania żywności: promieniowanie jonizujące, promieniowanie nadfioletowe, drgania dźwiękowe i naddźwiękowe, wysokie hydrostatyczne ciśnienie (HHP),Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.. Substancje mało agresywne lub obojętne jako czynniki utrwalające żywność, 7.8.Cel utrwalania żywności.. Obecnie konsumenci przykładają większą wagę do jakości i walorów odżywczych spożywanych produktów.Wybrane nowoczesne metody utrwalania żywności 1.. Niedziela 1.. Są to metody nietypowe, z reguły nowoczesne, z wykorzystaniem najnowszych urządzeń technicznych.. wstrzymanie tkankowych procesów enzymatycznych, niedopuszczenie do rozwoju i aktywności drobnoustrojów, wstrzymanie reakcji chemicznych, wstrzymanie zmian fizycznych, ochrona przed inwazją i rozwojem szkodników, ochrona przed zanieczyszczeniami.. Pulsujące światło, 7.5.. Metody biologiczne .. 20 2.3.4.. Zagrożenia biologiczne w żywności Wykłady 3 godz. Zjazd 4 Sobota 1.. Metody chemiczne .. 19 2.3.3.. Do fizycznych metod utrwalania żywności zaliczamy : A. Tyndalizację , uperyzację , sterylizację, wędzenieNiekonwencjonalne metody utrwalania żywności, 7.1.. Drużkowski M., Pietrzyk S. Nowoczesne metody utrwalania żywności.. Pulsujące pole magnetyczne, 7.4..

Metody utrwalania żywności.

Gotowe prace magisterskie i licencjackie Prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe jako gotowe wzory treści.. Techniki ultradźwiękowe, 7.7.. Warto wyjaśnić, co oznacza określenie "aseptyczny".. Materiały do kontaktu z żywnością, w tym biodegradowalne.. Jak najskuteczniej zapobiec psuciu się żywności.. Konwencjonalne metody cieszyły się dużym uznaniem do wczesnych lat 80 tych.. Chłodnictwo to fizyczna metoda utrwalania żywności w zakresie temperatur : A. Pasteryzacja zachodzi w temperaturze : A. HACCP - tworzenie dokumentacji Wykłady 3 godz. Ćwiczenia 7 godz. Jest to nic innego jak .Suszenie sztuczne wykorzystuje najbardziej typowe metody suszenia na pomocą ciepła uzyskiwanego z urządzeń grzejnych.. Do metod utrwalania żywności zaliczyć należy również odpowiednie opakowanie żywności, a szczególnie hermetyczne; z zastąpieniem w opakowaniu powietrza przez gazy obojętneDo niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności należą przede wszystkim metody fizyczne, w których do niszczenia drobnoustrojów wykorzystuje się: - Promieniowanie jonizujące: małe dawki tego promieniowania są wykorzystywane do zwiększenia trwałości niektórych płodów rolnych, zapobiegania chorobom pasożytniczym i zatruciomObecnie wśród obiecujących metod utrwalania produktów mięsnych wymienić należy, między innymi, technikę wysokich ciśnień, ultradźwięki, pulsacyjne pola elektryczne i magnetyczne, pulsacyjny strumień światła oraz plazmę niskotemperaturową.Do konwencjonalnych metod utrwalania żywności zaliczają się następujące zabiegi pasteryzacja ,wysoka temperatura , sterylizacja oraz stosowanie chemicznych konserwantów..

Jakie obecnie znamy metody utrwalania żywności?

Polskie prace dyplomowe w sieciPraca magisterska na temat Stosowanie przeciwutleniaczy jako metoda utrwalania żywności Temat, spis treci, plan pracy.. Metody utrwalania żywności - niekonwencjonalne.. Hać - Szymańczuk E., Mroczek J. Tworzydlak S., Stolpe B. Wpływ wysokiego ciśnienia na wybrane cechy jakościowe.. Każdy ma swoje wady i zalety.. Spośród tych metod, które można wykorzystać podczas produkcji żywności o niskim stopniu przetworzenia możemy wymienić: .Niekonwencjonalne sposoby utrwalania żywności Niekonwencjonalne met utrwalania żywności: Wysokie ciśnienie hydrostatyczne (paskalizacja) Napromieniowanie Zmienne pole elektryczne o wysokiej częstotliwości Pulsujące pole magnetyczne Wysokie ciśnienie hydrostatyczne (paskalizacja) - HHP Ograniczenie- drogie, specjalistyczne urządzeniazywnosc raduryzacja radapertyzacja utrwalanie radiacyjne sterylizacja radiacyjna metody radycyzacja wysokie cisnienia wysokie cisnienie hydrostatyczne promieniowanie jonizujace utrwalanie zywnosci metody nietermiczne pulsacyjne pole elektryczneNiekonwencjonalne metody obróbki, przygotowania i przechowywania produktów Pakowanie żywności w modyfikowanej atmosferze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt