Scharakteryzuj główne cechy ukształtowania powierzchni afryki

Pobierz

Na wschodzie znajdują się tereny starsze geologicznie - wyżyny (np. Wielka Równina Prerii, Wyżyna Brazylijska, Wyżyna Gujańska, Patagonia) oraz stare .Podaj nazwę największej pustyni świata., Podaj nazwę szczytu Afryki., Wymień trzy dowolne cechy ukształtowania powierzchni Afryki.. 17) Przedstaw jak wygląda gospodarowanie w strefie Sahelu.Afryka.. , Jak .Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‑Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno‑Wschodniej.. *Afryka od Europy jest oddzielona morzem Śródziemnym.. Najwyżej wzniesiona jest wschodnia część Afryki.2 cechy ukształtowania pionowego Azji.. 17) Przedstaw jak wygląda gospodarowanie w strefie Sahelu.13) Podaj cechy kultury islamskiej.. strefa klimatyczna a)Bambusy, paprocie olbrzymie, liczne pnącza.. Pas nizin ciągnie się od Niziny Francuskiej przez Niemiecką, Polską po Wschodnio - Europejską;Ukształtowanie powierzchni.. Linia brzegowa ma raczej prosty, wygładzony przebieg, w związku z czym mało jest półwyspów, wysp i zatok.Kontynent tworzy zwartą bryłę.. W jego obrębie znajduje się zaledwie jeden duży półwysep - Somalijski - oraz jedna duża wyspa - Madagaskar.• omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki • wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów • charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora Afryki • omawia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Afryce • charakteryzuje znaczenie hodowli zwierząt w krajach Afrykiich główne cechy wskazuje na mapie obszary Azji o korzystnych i niekorzystnych warunkach do rozwoju rolnictwa wymienia czołówkę państw azjatyckich w światowych zbiorach roślin uprawnych na podstawie ..

15) Scharakteryzuj główne cechy ukształtowania powierzchni Afryki.

podaje główne cechy ukształtowania powierzchni Ameryki wymienia strefy klimatyczne Ameryki omawia przyczyny powstawania tornadPodczas zdalnej lekcji geografii poznasz najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Afryki, nazwy głównych wyżyn, pasm górskich, nizin, rzek i jezior.. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI Afryka jest kontynentem o wyraźnie wyżynnym charakterze rzeźby; średnia wysokość.Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem na Ziemi.. Niemal całą północną część kontynentu zajmuje pustynia Sahara.. 14) Wyjaśnij dlaczego ropa naftowa jest nazywana - "czarnym złotem".. *Rozległe kotliny *Złożona z trzech główynch platform tektonicznych.. Do.Ukształtowanie powierzchni: Układ krain geograficznych obu Ameryk jest południkowy.. Gór jest niewiele (Atlas, Góry Smocze, Góry Przylądkowe).. 2013-01-17 21:18:51 Znajdź na mapie Polski region Małopolska i podaj najważniejsze informacje na jego temat takiie cechy ukształtowania terenu ( np. góry , równiny , rzeki , jeziora ) najważniejsze miejscowosci 2014-06-07 10:42:3613) Podaj cechy kultury islamskiej.. Wzdłuż zachodniego wybrzeża ciągnie się pasmo młodych gór fałdowych - Kordylierów i Andów..

Główną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest jej wyżynny charakter.

Jest porozdzielana pojedynczymi masywami górskimi Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa.. Kontynent zwarty, słabo rozwinięta linia brzegowa (długość 28,7 tysiąca km); półwyspy (Guajira, Paraguana) i wyspy (Ziemia Ognista, Marajó) stanowią tylko 1% powierzchni; wysokość średnia ok. 650 m, maksymalna — 6960 m (Aconcagua), minimalna — 105 m p.p.m.. Świadczy to o zwartości lądu.. *Wsytępują trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów *Od zachodu oblewa ocean Atlantycki *Od wschodu oblewa ocena Indyjski.. Zwarta bryła lądu o słabo rozwiniętej linii brzegowej leży symetrycznie po obu stronach równika.. (Gran Bajo de San Julián w Patagonii, na .ich główne cechy wskazuje na mapie obszary Azji o korzystnych i niekorzystnych o rozwoju rolnictwa wymienia czołówkę państw azjatyckich w światowych zbiorach na podstawie infografiki .. omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki .. .około 1/5 powierzchni lądów na Ziemi Afryka jest drugim po Azji, pod względem powierzchni, kontynentem jej powierzchnia wynosi 30,3mln km2 leży na wszystkich półkulach Ukształtowanie powierzchni Afryki Kontynent typowo wyżynny (ponad 75% powierzchni leży na wysokości 300 - 2000 m n.p.m) Ze wszystkich stron oblewają ją wody .Afryki • określa cechy ukształtowania powierzchni Afryki • wyjaśnia występowanie stref klimatyczno- -roślinno-glebowych • charakteryzuje klimat oraz formacje roślinne Afryki na podstawie mapy klimatycznej, klimatogramów oraz ilustracji • charakteryzuje wody powierzchniowe Afryki Uczeń: • oblicza rozciągłość południkową2..

Wymień trzy cechy charakterystyczne ukształtowania Afryki: 1) 2) 3) 2.

16) Omów czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływające na poziom rolnictwa w Afryce.. Z kolei w lecie ciepłe powietrze zwrotnikowe napływa z południa do środkowej Kanady, a nawet do Wysp .1.. Afryka ma trzykrotnie większą powierzchnię niż Europa, ale linia brzegowa tego lądu jest krótsza.. Dorzecze zajmuje 2,87 mln km².Charakterystyczną cechą Afryki jest przewaga wyżyn ( zajmują około 70% obszary kontynentu).. Wymień nazwy cieśnin i mórz, które oddzielają Afrykę od innych kontynentów.. 14) Wyjaśnij dlaczego ropa naftowa jest nazywana - "czarnym złotem".. 16) Omów czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływające na poziom rolnictwa w Afryce.. , Co to są pasaty?, Jak nazywają się deszcze, które powstają przez cyrkulacje międzyzwrotnikową?, Jakie strefy klimatyczne występują w Afryce?, Jakie strefy roślinne spotkamy w Afryce?, Podaj dwa przykłady jezior występujących w Afryce..

Ukształtowanie powierzchni Afryki ma charakter wyżynno-kotlinowaty.

WARUNKI NATURALNE Rozczłonkowanie kontynentu bardzo małe; długość linii brzegowej 30,5 tys. km; wyspy i półwyspy -ok. 5% powierzchni.. 15) Scharakteryzuj główne cechy ukształtowania powierzchni Afryki.. *Występują tereny trawiaste, tereny podmokłe, tereny pustynne, tereny .Około 50% powierzchni Afryki należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego, 20% do zlewiska Oceanu Indyjskiego, natomiast 30% stanowią tereny bezodpływowe.. Jedynym większym półwyspem jest Półwysep Somalijski na wschodnim wybrzeżu.odpowiedział (a) 17.12.2009 o 20:23.. X Na klimat Afryki wpływają takie czynniki jak: położenie geograficzne i wynikającaRolnictwo w Afryce - znacząca gałąź gospodarki, która ma znaczny udział w zatrudnieniu.Całe afrykańskie rolnictwo wykazuje niski stopień mechanizacji oraz kultury rolnej, co powoduje, że najczęściej nie pokrywa ono podstawowych potrzeb.. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne.ukształtowanie powierzchni - cechuje się brakiem równoleżnikowych naturalnych barier (np. łańcuchów górskich), co powoduje, że w zimie chłodne powietrze z północnych krańców Ameryki Północnej dociera do Zatoki Meksykańskiej.. Na północnym - zachodzie od pustyni rozciągają się góry Atlas, natomiast na wschód od niej Pustynia Libijska.Główną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest jej wyżynny charakter.. Najdłuższą rzeką Afryki jest Nil , który od źródła w Jeziorze Wiktorii (jako Kagera) do ujścia we wschodniej części Morza Śródziemnego ma 6671 km..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt