Program nauczania języka polskiego dla obcokrajowców

Pobierz

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty!. Informacje wstępne Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców jest podstawą opracowania programów kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, dostosowanych do wieku, pochodzenia, potrzeb i możliwości uczestników kursów.Obecnie w Polsce istnieją studia, które pozwalają na uzyskanie uprawnień na naukę języka polskiego jako obcego.. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szkoła języka polskiego w Warszawie wypracowała autorski program efektywnego nauczania.. Scenariusze zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz projektów uczniowskich i programu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego powstały w ramach projektów, Fundacja EMIC 2018-19 Scenariusze zajęć (klasy I-III, IV-VIII)Tak więc odkładamy nasz zwykły podręcznik i uczymy obcokrajowca wg programu do nauki polskiego jako obcego.. Scenariusze zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz projektów uczniowskich i programu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego powstały w ramach projektów, Fundacja EMIC 2018-19 Scenariusze zajęć (klasy I-III, IV-VIII) 72.9 MB] Ku wielokulturowej szkole w Polsce.Świetnie trafiłeś - portal e-polish.eu jest przeznaczony właśnie dla Ciebie.. NOWA EDYCJA 2021-2023, plik: program-nauczania-jezyka-polskiego-w-szkole-podstawowej-nowe-slowa-na-start-nowa-edycja-2021-2023.pdf (application/pdf) NOWE Słowa na start!.

Profesjonalna szkoła języka polskiego z Akredytacją Kuratora Oświaty.

Własna platforma do nauki języka online.Zajęcia w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców prowadzone są przez doświadczonych, dyplomowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego.. Dogodna lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy, Krakowa i Łodzi.. Znajdziesz tu przede wszystkim ogromną bazę materiałów, które pomogą Ci urozmaicić prowadzone przez Ciebie kursy języka polskiego.. Podstawą adaptacji jest obowiązujący "Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców".. Słowniczek podzielony jest na kategorie tematyczne.Podstawą adaptacji jest obowiązujący "Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców"..

Wykwalifikowani Lektorzy z pasją do nauczania.

Krok po kroku wprowadzamy słowa, dzięki którym nasz uczeń już od 1. lekcji się porozumiewa.Program w swej treści odwołuje się to u. podstawowych dokumentów: "Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą" MEN (Warszawa t r s r), "Podstawy Programowej wychowania przedszkolengo oraz kształcenia ogólnego" MEN z dn. t u. grudnia t r r z r. (Dz. U.Dowiedz się więcej.. Powstająca platforma do nauki języku polskiego dla UkraińcówGłównym założeniem ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców jest kształcenie kompetencji językowych oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, które są rozumiane jako zdolność do posługiwania się językiem polskim w sposób skuteczny i dostosowany do sytuacji społecznej, w jakiej proces komunikacji przebiega.Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców KLUB DIALOGU to miejsce, gdzie nie tylko uczymy języka, ale także dzielimy się naszą piękną, polską kulturą..

Różne materiały:Materiały do nauczania języka polskiego.

Materiały nie zawierają komponentu dźwiękowego.Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkołach podstawowych Autorki programu Dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens- specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, współautorka metody JES-PL, romanistka.Poradnik został podzielony na cztery części, które zawierają: • program nauczania języka polskiego jako obcego, skierowany do dzieci i młodzieży ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych (z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego uczestników zajęć),Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.02.2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz.U.. Obowiązujące dotąd przepisy prawa dotyczące oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców znajdują się w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 23 sierpnia 2017 r. Do klas, w których uczą się polskie dzieci, mogą być przyjmowane dzieci z zagranicy, które opanowały język polski w stopniu wystarczającym do ..

Podstawą adaptacji jest obowiązujący "Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców".

Dostępne są poziomy: A1 (dla uczących się języka "od zera"), A2 (dla początkujących), B1 (dla średniozaawansowanych).. Podręcznik i materiały są udostępnione bezpłatnie po wypełnieniu formularza.. Scenariusze zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz projektów uczniowskich i programu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego powstały w ramach projektów, Fundacja EMIC 2018-19 Scenariusze zajęć (klasy I-III, IV-VIII)PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA OBCOKRAJOWCA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. dla klas 1‑3 oraz poradnik metodyczny.. Materiały do nauki obcokrajowców są tak skonstruowane, że nie musimy nawet używać języka pomostowego.. Noblistów Polskich w Strykowie), który jest współfinansowany przez Unię Europejską: Europejski Fundusz Społeczny wklasa 1-3 Szkoła Podstawowa 1.. Ośrodek egzaminacyjny z uprawnieniami do przeprowadzenia państwowego egzaminu B1 i B2.. Udostępniane na platformie materiały obejmują zarówno gotowe lekcje jak też ćwiczenia, dialogi, nagrania, tabele .Programu nauczania z zakresu-języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do 16 lat (III etap edukacji)powstał z myślą o uczniach między 13. a 16. rokiem życia uczących się poza granicami kraju, dla których język polski jest językiem dziedziczonym.Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej - "NOWE Słowa na start!". Do wykorzystania na poziomie A1.a) dla uczniów-cudzoziemców niedostatecznie znających język polski, polską kulturę i tradycję oraz krótko uczęszczających do polskiej szkoły wprowadzono ułatwienia polegające na m.in. na przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie .Zasady działania oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców.. Pobrać można podręcznik, ćwiczenia, a także rozmówki.. Program ten, zgodnie z rozporządzeniem .Aplikacje do nauki języków: - D u o l in g o - m u lt im e d ia lny ku r s po lskie go na p ozio mie A1 - A 2.. Program ten opiera się na precyzyjnym podziale .Adaptacja ramowego programu nauczania została opracowana jako podstawa do opracowania programu nauczania języka polskiego jako drugiego w oddziałach przygotowawczych w szkole podstawowej.. Specjalność glottodydaktyczna zazwyczaj dostępna jest na kierunku Polonistyka i odbywają się w systemie 3+2 (trzy lata studiów licencjackich oraz dwa lata magisterskich).Znajdziesz tu kilka typów materiałów: sekcja słowniczkowa (nauka słówek), sekcja komiksów (proste scenki + zestawy ćwiczeń), sekcja ćwiczeń komunikacyjnych (wypowiadanie się na różne tematy) oraz ćwiczenia online (utrwalanie słownictwa).. "Gość w szkole" Opracowanie sporządzono w ramach projektu "Następny krok" (Szkoła Podstawowa Nr 2 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt