Sprawozdanie nauczyciela stażysty 2020 wzór

Pobierz

Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.. Efekt działania: Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Sprawy bieżące.. Nazwisko: Winiarska.. Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy.. Imię: Dominika.. 9.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - Kadry i Płace w Oświacie.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-02-08) Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2020-10-02) Plan rozwoju zawodowego uwzględniający mój indywidualny rozwój.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaA p g X 2 Y A 2 g m Y p m SPRAWOZDANIE F Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Senkowska E Informacje o stażu: NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Senkowska STANOWISKO: nauczyciel stażysta OKRES STAŻU: 03Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek..

2.awans zawodowy nauczyciela stażysty 2020 wzory dokumentów.pdf.

Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Natalia Dwornikowska Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Beata Krzan Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny marzec 2021r.). Z dniem xxx.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty ..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.1.. Według dotychczasowych przepisów będzie też prowadzone .Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29, Fax: 22 617 60 10 Email: .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Wzór 38.. NawojowaData zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego..

9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Na ponad 60 stronach Poradnika omówione są następujące zagadnienia: 1.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docNajnowsze, zgodne z obowiązującymi od września 2019 roku przepisami, I wydanie Poradnika autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.Sprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Redka Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ogólne omówienie wymaganej dokumentacji.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Wzór wniosku poniżej.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację .Nauczyciel stażystaubiegającysięo awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien: 1) poznaćorganizację,zadania i zasady funkcjonowania szkoły; 2) uczestniczyćjako obserwator w zajęciachprowadzonych przez opiekuna stażulub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiaćSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa § 8 ust.2.pkt.1 Rozporządzenia .. 6 oraz Art. 9f ust.. Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie.. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas stażu chcę wprowadzić swój autorski program artystyczny.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Opiekun stażu : mgr Monika Misztal.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt