Reformacja w polsce prezentacja

Pobierz

Tego typu różnica .Reformacja i Kontrreformacja w Polsce - Agata Bednarzwykład z dnia 17.06.2016 - Centrum Inicjatyw Społecznychw Rudzie ŚląskiejW 1527 r. powstała pierwsza taka uczelnia w Marburgu, a w 1544 polski lennik Albrecht Hohenzollern książę pruski założył uczelnię w Królewcu.. Do dziś jest wiele Kościołów protestanckich - należących do religii chrześcijańskiej, ale nie podlegających Rzymowi.5.. XVI wieku, jednak jej wpływ od początku ograniczał się tylko do wyższych i średnich warstw społecznych, głównie w miastach zachodniej i północnej Polski, na Sandomierszczyźnie, Lubelszczyźnie i na Żmudzi.Polska reformacja od początku cierpiała na brak funduszy, koniecznych do rozwoju.Reformacja w Europie.. Nacisk na słowo czytane i jego interpretację wydawał się nieść wolność myśli i .REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W EUROPIE REFORMACJA w EUROPIE Reformacja - ruch religijny i narodowy w Europie XVI wieku d ążący do reform w Ko ściele katolickim w zakresie doktryny, organizacji i obyczajów.. Przez płynący za nią tok myślenia pomogła rozwinąć nowoczesny kapitalizm.Renesans to epoka rozkwitu Rzeczypospolitej.. Akceptowała ona jego demokratyczne tendencje oraz przyznanie szlachcie prawa oporu przeciwko nadużyciom monarchy.. Reformacja przyciągnęła do siebie w początkach swojego rozwoju większość elit intelektualnych..

Dowiesz się co oznaczają pojęcia: protestantyzm, kalwinizm, anglikanizm, reformacja ...5.

Zygmunt I Stary był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki.. Duchowieństwo lekceważyło swoje obowiazki, panował brak dyscypliny i rozpustne życie.. Nigdy nie miała większego wpływu na ludność wiejską; wyjątkiem byli tylko mieszkańcy zachodniego pogranicza.REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W POLSCE 1.. Najwcześniej idee propagowane przez Marcina Lutra poparło mieszczaństwo zachodniej i południowo-zachodniej Polski (Śląsk, Wielkopolska, Pomorze), ze względu na bliskie kontakty z Niemcami.. Get started for FREE Continue.A Reformacja w Polsce C A J R M O F E R p Wiek XVI w Polsce P Złoty wiek?. Był wielkim mecenasem sztuki.. ruch religijny i społeczny zpoczątkowany w XVIw.. Azyl dla heretyków?. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.. FONTS REFORMACJA W POLSCE CZYM JEST REFORMACJA?. Jednym z głównych ośrodków oddziaływania protestantyzmu na polskie ziemie był Wrocław (już w 1521 r. otworzył bramy miasta dla luteranizmu).SKUTKI REFORMACJI wybuchały wojny religijne powstały nowe religie- protestantyzm przetłumaczono Biblię na języki narodowe rozwój oświaty osłabienie pozycji Kościoła Pismo Święte jako jedyne źródło praw wiary Likwidacja klasztorów Zniesienia celibatu Potępił sprzedawanie odpustów 1..

Pobierz: Biogram Marcina Lutra; 95 tez Marcina Lutra; Wybitni luteranie w Polsce - prezentacja ...Marcin Luter.

Jego zasługą jest bardzo wczesne wprowadzenie sztuki renesansowej do Polski.Reformacja w Rzeczypospolitej pojawiła się od lat 20.. Objął tron litewski w 1506r.. Oprócz tego duchowie ństwo miło własneW 1552 roku w związku z rozwojem ruchów reformacyjnych powstał projekt powołania w Polsce Kościoła narodowego, prawdopodobnie pomysłodawcą był Jan Łaski młodszy.. Reformacja w Anglii - anglikanizm -wprowadził go król Henryk VIII Tudor a) przyczyny - przyczyną reformacji w Anglii był spór między Henrykiem VIII a papieżem, który nie chciał się zgodzid na rozwód angielskiego króla z Katarzyną Aragooską(córka króla Hiszpanii Ferdynanda II Aragooskiego, ciotka cesarza Karola V).Reformacja w Polsce Liczba polemiczno - wyznaniowych pism wzrastała tak szybko, że w Polsce jeszcze w 1520 r. wyszły dwa zakazy (edykty) królewskie zabraniające przywożenia ich do Rzeczypospolitej, zwłaszcza dzieł Lutra.. Państwo bez stosów?. Wyznania protestanckie również różniły się między sobą.. i w polski 1507r.. Lekcja live z historii o 14:15 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 2 liceum ogólnoks.. Polska stała się znaczącym krajem pod względem politycznym, militarnym, gospodarczym oraz kulturowym.. epoka: Nowożytność.. W XVI wieku było to ogromne państwo, obejmujące obszar niemal 1 mln km i zamieszkałe przez mniej więcej 10 mln ludzi..

W granicach pańswa mieszkali: Jedna z głównych przyczyn wybuchu reformacji w polsce była niecheć do kościoła katolickiego i do panujacych wewnatrz niego stosunków.

Przez ponad 30 lat życia był członkiem Kościoła zachodniego, podległego papieżowi, a ponad 10 lat - mnichem należącym do zakonu augustianów.. Synomia- handel godnościami i urzędami kościelnymi 2.W czasach reformacji największe wpływy w Rzeczypospolitej wśród szlachty zdobył kalwinizm.. Przyczyny reformacji na ziemiach polskich były podobne jak w innych krajach: niski poziom moralny i intelektualny duchowie ństwa, lekcewa żenie obowi ązków, nepotyzm, powi ększanie dóbr ko ścielnych, wysokie opłaty na rzecz Ko ścioła.. Już wiesz Przypomnij sobie wiadomości na temat reformacji religijnej w Europie.Nasz ekspert wyjaśni Ci kim byli: Marcin Luter, Jan Kalwin, Henryk VIII.. dział: Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne.. Przed samą reformacją Pierwszy dotarł luteranizm - latach dwudziestychPolska reformacja od początku ograniczyła się tylko do wyższych i średnich warstw społecznych, głównie w miastach północnej i zachodniej Polski, na Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie i na Żmudzi..

Przybrał form ę walki społeczno - politycznej, której cele były ró żne w poszczególnych krajach Europy.Tematem lekcji jest reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej.

Jednak pomysł ten ze względu na brak aprobaty papieża nie rozpowszechnił się na tyle, aby zagrozić Kościołowi katolickiemu.Przyczyny Reformacji w Polsce.. REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W RZECZPOSPOLITEJ - NOTATKA _____ 1.. Upowszechnianiu się kalwinizmu sprzyjały również konflikty szlachty z duchowieństwem na tle stanowym i majątkowym.Reformacja wywarła duży wpływ na cywilizację Europy.. Narastał w nim jednak opór wobec postępowania Rzymu, co doprowadziło do wywieszenia 95 tez na drzwiach świątyni w Wittenberdze 31 października 1517 roku.Królowie Polski w XVI wieku.. Podczas swojego panowania dążył do zwiększenia dochodów państwowych.. Typowe dla humanizmu zainteresowanie życiem doczesnym różniło się od nauczania Kościoła, który głosił pogląd, że ziemski byt człowieka jest jedynie mało ważnym epizodem na drodze ku wieczności.. Poprzez przypomnienie o stałej lekturze Pisma Świętego, wpłynęła na rozwój czytelnictwa oraz umożliwiła edukację wszystkim bez względu na płeć i status społeczny.. Reformacja doprowadziła do rozłamu w Kościele katolickim.. Najwcześniej pojawił się w Polsce luteranizm, który miał zwolenników głównie śród mieszczaństwa, przeważnie niemieckiego.Rozwój reformacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt