Wzór na charakterystykę porównawczą

Pobierz

Ocena obu postaci.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.. Starsza z dziewczyn - wyraźnie faworyzowana przez matkę - z niechęcią podchodzi do siostry (nazywa ją głupią) i wiedzionego przez nie życia.. 1.Charakterystyka porównawcza jest formą wypowiedzi, w której zestawia się ze sobą co najmniej dwie postaci.Charakterystykę porównawczą możemy napisać według dwóch schematów.. schemat charakterystyki porównawczej.. Odpowiedzpraca na temat wzór średniowiecznego bohatera bliski czy daleki współczesnnemu człowiekowi.. Po napisaniu, uczniowie otrzymają kartę samooceny lub oceny koleżeńskiej, której wzór zamieściłam poniżej.W ostatnim akapicie należy zawrzeć ocenę postaci: co Ci się w niej podoba, co nie, kiedy ją rozumiesz, kiedy nie, czy chciałbyś ją spotkać, czy ją podziwiasz (a może potępiasz?. WSTĘP a) napisz sprawdzoną formułkę: [ (imię i nazwisko bohatera) jest (głównym/drugoplanowym.). bohaterem powieści (autor) pt (nazwa książki)] b) ile ma lat, co stało się z jego rodzicami, gdzie mieszka (skąd pochodzi), co robi (np. poszukuje wuja.). ), komu postawiłbyś ją za wzór, itd.. napisz charakterystykę porównawczą kolegi/koleżanki i Adama Cisowskiego z książki "Szatan z siódmej .E mail nieformalny do przyjaciela lub kolegi po angielsku.Charakterystyka porównawcza balladyny i aliny Balladyna była ładną dziewczyną..

Wyróżnia się charakterystykę indywidualną, zbiorową, porównawczą i autocharakterystykę.

+8 pkt.. Po napisaniu, uczniowie otrzymają kartę samooceny lub oceny koleżeńskiej, której wzór zamieściłam poniżej.Balladyna i Alina są zupełnymi przeciwieństwami.. Wygląd - opisanie wyglądu obu postaci.. Pracę taką tworzymy, zestawiając obie postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: Wstęp - przedstawienie obu bohaterów.. Samo imię dziewczyny, które jest niepospolite, mówi o wyrazistości.. Jeżeli są one poetyckie, warto zwrócić uwagę na tytuły, kolejne strofy, ustyowanie podmiotu lirycznego, długość wierszy.. Podsumowanie - ocena obu bohaterów.. W przypadku charakterystyki indywidualnej lub zbiorowej sprawa jest stosunkowo prosta i została ona już omówiona powyżej.Jednym ze sposobów dokonania pomiaru cech jest tzw. metoda ceteris paribus (pozostałe równe).. Tylko przejawia się on w inny sposób.. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA BALLADYNY.. Celem charakterystyki porównawczej jest znalezienie podobieństw i różnic bohaterów.. ), komu postawiłbyś ją za wzór, itd.. Cechy charakteru bohatera I i II - zestawione ze sobą.. Question from @Wojtazcom - Szkoła podstawowa - Polski .. Jaki jest wzór na prędkość średnią ?. +0 pkt.. schemat charakterystyki porównawczej.. Czy rozwiążecie mi czytanie ze zrozumieniem .. Charakterystyka Danusi: wygląd, zachowanie, styl bycia, cechy charakteru, ocena..

Zdarzy się też, że trzeba będzie napisać charakterystykę porównawczą, tzn. zestawić cechy dwu bohaterów.

Łatwiej nam zachwycić się radosną, pełną prostoty i miłości do całego świata postawą niż umartwianiem się, znoszeniem upokorzeń, samotnością, .Znane są dwie szkoły: 1.scharakteryzowanie jednej osoby na zasadzie kontrastu, następnie kolejnych.. -wygląd zewnętrzny (wzrost.I.. -przedstawienie postaci (jak się nazywa, kim jest, skąd pochodzi, czym się zajmuje, jaki jest jej stan rodzinny itd.). Następnie opisujemy drugą osobę, a na koniec je porównujemy i wyciągamy wnioski.. Polega ona na dobraniu takich par nieruchomości, które różnią się między sobą tylko daną cechą, a pozostałe cechy mają takie same.. Wtedy różnica pomiędzy omawianymi postaciami .Przedstawienie postaci: główny bohater komedii "Zemsta" Aleksandra Fredry,Po napisaniu, uczniowie otrzymają kartę samooceny lub oceny koleżeńskiej, której wzór zamieściłam poniżej.. II sposób: Charakterystyka równoległa, czyli zwracanie uwagi na konkretne cechy danej postaci, które odnoszą się do jakiegoś ważnego problemu.1.. Współczesna młodzież nie walczy na wojnach, nie zabija.. Szanował go jak wszystkich.Moi uczniowie samodzielnie zmierzyli się z tematem, ale tylko kilka prac zadowoliło mnie.. Każdy rycerz który idzie na wojne, który idzie ratować ojczyzne jest patriotą!. Wojtazcom April 2019 .. Zredaguj zaproszenie na występ zespołu baletowego w Teatrze Wielkim w Moskwie.Mar 25, 2022Wzór, przykład, instrukcje.Napisz charakterystykę porównawczą Odyseusza i Hektora..

Ich miłość do ojczyzny ukazuje sie w innym charakterze.Jak napisać charakterystykę porównawczą postaci ?.

Zdarzy się też, że trzeba będzie napisać charakterystykę porównawczą, tzn. zestawić cechy dwu bohaterów.. 2.charakterystyka równoległa, która skupia uwagę na istotnych cechach, które odnoszą się do problemu.. Przestrzegaj planu charakterystyki.. Uwaga!Sep 16, 2021Mamy tu do czynienia z charakterystyką porównawczą, dwóch modeli świętości, dwóch zupełnie odmiennych dróg do zbawienia.. 2.Ze względu na konstrukcję postaci bohatera, ilość bohaterów, o jakich się pisze oraz stopień wnikliwości, charakterystykę dzieli się na kilka typów: - charakterystyka porównawcza - zestawione w niej zostają charakterystyki co najmniej dwóch bohaterów w celu porównanie ich poprzez wychwycenie różnic i podobieństw,Charakterystyka bohatera zazwyczaj dotyczy tylko jednej postaci, ale zdarzają się również znacznie bardziej rozbudowane formy pisemne.. WYGLĄD a) wygląd ogólny i postawa ciała np. chudy, dobrze zbudowanypotępiasz?. Podobieństwa i różnice między bohaterkami.. Z kolei Alina - posłuszna, pracowita i pokorna - nie cieszy się taką sympatią Wdowy, a jej nastawienie wyraźnie mierzi zazdrosną i .. Miała bladą cerę.. Pamiętaj o akapitach, nazwaniu co najmniej trzech cech charakteru (każdego z bohaterów) zastosowaniu cytatów, porównaniach (2), związkach frazeologicznych (3-4), epitetach, czyli przymiotnikach.Moi uczniowie samodzielnie zmierzyli się z tematem, ale tylko kilka prac zadowoliło mnie..

Na kartce A4 napisz charakterystykę porównawczą Stasia i Nel głównych bohaterów "w pustyni i w puszczy".

Przygotowałam w celu pomocy charakterystykę porównawczą krok po kroku na zasadzie analityczno- stopniowej.. Potrzebuje na czwartek +2 pkt.. Charakterystyka Jagienki: wygląd, zachowanie, styl bycia, cechy charakteru, ocena.. Na końcu porównujemy ze sobą wszystkie prezentowane postaci i wyciągamy wnioski.. Odpowiedz.. Charakterystyka pierwszej postaci: -przedstawienie postaci -.Można to robić na dwa sposoby: I sposób: Najpierw opisujemy jedną osobę, jej cechy, etc. JeśliApr 21, 2022Taki sposób porównywania nie jest zbyt dobry.. Na kartce A4 napisz charakterystykę porównawczą Stasia i Nel głównych bohaterów "w pustyni i w puszczy".. Dzisiejsza młodziez również ma w sobie patriotyzm.. Według opisu Słowackiego, Balladyna była brunetką o bladej twarzy i pięknych, czarnych oczach.Napisz charakterystykę porównawczą Cześnika i Rejenta.. Lepiej równolegle opracowywać, obserwować kolejne elementy w obydwu tekstach.. Schemat I: 1. pls na dzisiaj!. Plan takiej pracy w niczym nie odbiega od planu zwykłej charakterystyki pojedynczego bohatera, tyle że każdy akapit mówi wtedy najpierw o jednym, a potem o drugim bohaterze.. Korzystamy wówczas ze wzoru: gdzie: W i - waga danej cechy.Jest to przykład patrioty.. Jeżeli teksty są różnorodne (wiersz i proza) porównujemy ze sobą cząstki składowe strofa- akapit.. Ideały głoszone przez św. Franciszka z Asyżu i jego postawa okazały się trwalsze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt