Debata nad raportem o stanie gminy 2020

Pobierz

ust.. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy […]Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz (debata z udziałem mieszkańców) Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta Zgierza do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta Zgierza Raportu o stanie gminy.INFORMACJA O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRUDNIK ZA 2019 ROK.. z 2020 r. poz. 713 ) w debacie nad raportemo zasadach zgłaszania mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Raszyn za 2019 rok Na podstawie art. 28 aa.. Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Skaryszew za rok 2019 ustalony został na dzień 24 sieprnia 2020r.Podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się 25 sierpnia 2020 r., zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Województwa Mazowieckiego za rok 2019.. Czytaj więcej .. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Suchy Las podczas sesji absolutoryjnej zaplanowanej na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 16.30.. Wersja tekstowa.. Sesja Rady Gminy Osiecznica odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej w Ołoboku.Procedura absolutoryjna i raport o stanie gminy, powiatu i województwa w 2020 r. Wyborcze obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast..

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyryki za 2018 rok.

nowaslupia.bip.jur.pl.. Wysoki kontrast WCAG 2.1.. Urząd Gminy Wyryki.Debata nad raportem o stanie gminy Informacja i zgłoszenie w załącznikach Data wprowadzenia: 2019-06-25 12 46 Data upublicznienia: 2019-06-25 Art. czytany: 1604 razy » Informacja w sprawie debaty - rozmiar: 449561 bajtówDebata nad Raportem o stanie Gminy Gródek w 2019 r. Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek w 2019 r. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku podczas XVII sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 10:00.Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.. Debata nad raportem - 26.06.2019 r. Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Luzino zobowiązany przedstawić Radzie Gminy Luzino raport o stanie gminy.Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w terminie do 31 maja Burmistrz zobowiązany jest przestawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.25 czerwca 2020..

Metody ustalania opłaty śmieciowej przez gminy - którą wybrać?

Pani Joanna Nowak Sekretarz Gminy Suchy Las Informuję, że na stronie bip.suchylas.pl został umieszczony Raport o stanie gminy Suchy Las.. Zwiększ odstęp między słowami.. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Żyrzyn w terminie do 31 maja 2020 r. przedstawia Radzie Gminy Żyrzyn Raport o stanie Gminy Żyrzyn za 2019 rok.DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OSIECZNICA ZA 2019 ROK.. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wyryki za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.. 10 czerwca 2019.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedłożył Radzie Miejskiej w Prudniku Raport o stanie Gminy Prudnik za 2019 r.Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi.. 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875), Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej "Raport o stanie Miasta .Informuję, że na stronie bip.suchylas.pl został umieszczony Raport o stanie gminy Suchy Las za 2019 rok.. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku.Sesja ta zwołana została na dzień 28 maja 2020 r. Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2019 rok przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych..

Będą mogli w niej wziąć udział radni oraz mieszkańcy gminy.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Ornontowice.Po dyskusji nad raportem o stanie Gminy Mosina, odbyło się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Przemysławowi Mielochowi.. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Jasło, poparte podpisami co najmniej 20 osób.Raport o stanie Gminy Luzino za rok 2018.. Informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Burmistrz Prudnika zgodnie z art. 28aa ust.. 12 maja 2020 Ogłoszenia.. Wersja dla niepełnosprawnych.. Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust.. 6 i na zasadach.. Zgodnie z ust.. Rada może zwiększyć tę liczbę - np. w uchwale nr VI/40/19 Rady Miejskiej w .Raport o stanie gminy Świętochłowice za 2019 rok - DEBATA.. Zmienione zasady funkcjonowania PSZOK-ów .. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Świętochłowic.Debata nad Raportem o stanie Gminy Żyrzyn za 2019 rok.. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.Raport o Stanie Gminy Raport o stanie Gminy 2019 (Kraków, maj 2020 r.) plik do pobrania: Raport o stanie Gminy 2019 (pdf 7,2 MB) Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy 2019Podczas sesji Rady Gminy Zambrów 24 czerwca 2020 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Zambrów za 2019 rok..

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata.Zgodnie z art. 28aa ust.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Zgodnie z art. 34a ust.. Radni odrzucili uchwałę, która udzielała wotum burmistrzowi.. Czytaj więcej .. Zwiększ odstęp między literami.Dodanie dokumentu: Debata nad raportem o stanie gminy ; 09.06.2020 08:18, Magdalena Dawidowska Edycja dokumentu: Raport o stanie Gminy Stromiec za rok 2019 ; 09.06.2020 08:17, Magdalena Dawidowska Edycja dokumentu: Raport o stanie Gminy Stromiec za rok 2019Raport o stanie Gminy Dziemiany .. Zmniejsz odstęp między literami.. Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach (23 czerwca 2020 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2019 rok.. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.. Sesja rozpoczęła się od wypowiedzi Roberta Borkiewicza.Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 46 pkt.. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Zambrów.Rada gminy chce, aby w debacie nad raportem o stanie gminy mogło zabrać głos więcej niż 15 mieszkańców.. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY DZIEMIANY ZA 2019 ROK.. Zmniejsz odstęp między słowami.. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Dziemiany przedstawia Radzie Gminy Dziemiany Raport o stanie Gminy Dziemiany za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.W debacie nad Raportem o stanie Gminy Jasło za 2019 rok mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy.. Podsumowanie roku 2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt