Paprocie skrzypy i widłaki prezentacja

Pobierz

Budowa Paproci.. Roślina jest .Paprotniki wyróżnione były w systemie Augusta Wilhelma Eichlera z 1883, Adolfa Englera z 1892, po raz ostatni wymieniane były jako takson jeszcze w latach 90.. Cykl rozwoju paproci: sporofit.. Paprotniki wytwarzaj organy: korzenie liście i kłacza.. Nieliczne gatunki żyją w zbiornikach wodnych.. Indiach, Indonezji, Australii i Nowej Zelandii.. Tego rodzaju paprocie rosną bardzo wolno, około 75 cm w ciągu 20 lat.. Widłaki Widłakowe, widłaki (Lycopodiophyta), typ należący doWidłaki oraz skrzypy i paprocie pojawiły się w dewonie, około 400 milionów lat temu, a szczytowy ich rozwój przypada na karbon, kiedy to stanowiły na Ziemi dominującą grupę roślin.. Nieliczne gatunki żyją w zbiornikach wodnych.Paprotniki mają wykształcone już właściwe organy roślinne czyli: łodyga, korzeń, liście.. Długosz Królewski.. Preferowały obszary mniej wilgotne, unikając bezpośredniego sąsiedztwa koryt rzecznych, gdzie .Większość paprotników to rośliny ciepłolubne, dlatego najwięcej gatunków rośnie w tropikach.. Jest jednopienne, samożywne, krótkotrwałe, przytwierdzone do podłoża chwytnikami.. W rozwoju tych roślin, np. narecznicy samczej, występuje małe (do 1 cm wielkości) sercowate przedrośle (gametofit).. Są roślinami zielnymi występującymi na lądzie (nieliczne występują w wodzie).. Na terenie dzisiejszej Europy żyły one jednak wówczas w cieniu przedstawicieli dwóch pierwszych grup, niekiedy wspierając się na ich pniach..

Paprocie, skrzypy, widłaki 1.

świerkowych i jodłowych.. Obecnie wiadomo, że grupa ta w takim ujęciu ma charakter parafiletyczny[4][5].. Korzystając z okazu paproci doniczkowej nauczyciel omawia budowę paprociPrezentacja do edycji, możesz ją modyfikować według własnych potrzeb, zagadnienia dodatkowe można pominąć lub usunąć.. zarodnik (spora) gametofit (przedrośle) plemnia rodnia.. Można je także spotkać na bagnach, łąkach i polach.. W miejsce dawnych paprotników wyróżnia się odrębne ww.. XX wieku (wznawiany podręcznik botaniki Strasburgera z 1991)[3].. Występuje na terenie całej Polski, jednak jest rośliną dość rzadką.. Gatunek paproci należący do rodziny podrzeniowatych.. Podobnie jak glony są organizmami samożywnymi, które do życia potrzebują wody, soli mineralnych, dwutlenku węgla i światła.. Budowa Skrzypu.. Paprocie, skrzypy i widłaki { Autor: mgr Renata Jedynak 2. linie rozwojowe roślin, opisywane zwykle w randze gromad, podgromad lub klas[2][6].Inne lekcje zawierające informacje o "Skrzypy": Paprotniki (plansza 2) przytwierdzają rośliny do podłoża i magazynują substancje odżywcze) i liście.. Organizmy te pospolicie występują w strefie umiarkowanej, gdzie są składnikiem runa leśnego i podszytu.. a) Wpisz przy každej funkcji nazwç odpowiedniego elementu paproci, wymienionego ..

Dzielimy je na skrzypy, widłaki i paprocie.

Środowisko życia i charakterystyka mchów.. Mszaki i paprotniki Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska Podział roślin ROŚLINY ZIELENICE KRASNOROSTY ROŚLINY WYŻSZE MSZAKI PAPROTNIKI NASIENNE PAPROCIE SKRZYPY WIDŁAKI NAGONASIENNE OKRYTONASIENNE JEDNOLIŚCIENNE DWULIŚCIENNE MSZAKI Praprzodkowie mszaków byli bezpośrednimi potomkami pierwszych zdobywców lądu.Dzisiejsze paprotniki są potomkami wymarłych już paprotników kopalnych, które w karbonie tworzyły szatę roślinną ziemi.. Do paprotników należą psylofity, widłakowe, skrzypowe i paprociowe.. paproci wyksztalcajq siç zarodnie.. Organizmy te pospolicie występują w strefie umiarkowanej, gdzie są składnikiem runa leśnego i podszytu.. Wytwarza rodnie oraz plemnie, a do .Paprotniki biologia liceum rozszerzenie by aleksandra-103698.. Prezentacja programu PowerPoint Author:Więcej filmów z Botaniki znajdziecie w naszym kursie: skrzypy, widładki i paprocie Skrzypy Skrzypy , typ roślin, obejmuje ok. 30 gatunków współcześnie żyjących, należących do jednego rodzaju Ze skrzypu wytwarza się farmakologię, leki i środki wspomagajace.. Tworzyły wówczas rozległe zbiorowiska leśne, którychPaprocie.. Najmniejszą paprocią na świecie jest natomiast.. Symbioza z grzybami !. Biolog też Człowiek..

... Paprotniki (paprocie, skrzypy, widłaki) - szarość - klasa 5.

Prezentacja będzie bardzo przydatna w czasie lekcji w klasie 8 z dziedziczenia grup krwi .Temat: Paprotniki 1.. Budowa Widłaka.. Siedliska pióropusznika to brzegi potoków, wilgotne zbocza, mokre łąki i leśne polany.. Prezentacja programu PowerPointPaprotniki to zwyczajowa nazwa grupy roślin lądowych, do której zalicza się paprocie, skrzypy i widłaki.. Do tej grupy zaliczano spośród roślin współczesnych: widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie.Dziedziczenie grup krwi.. Uwzględniając kopalne formy do paprotników zaliczany cztery klasy: psylofity, widłaki, skrzypy i paprocie.Paprotniki są samożywnymi, zielonymi roślinami sporofitowymi, składającymi się z ulistnionego pędu i wyrastających z niego korzeni przybyszowych.Wszystkie widłaki w Polsce są objęte ochroną prawną!. Skrzypy.. Do tej grupy zaliczano spośród roślin współczesnych: widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie.Paprotniki rosną w miejscach wilgotnych i zacienionych.. Cechuje je odporność na długotrwałą suszę.Typ: Widłakowe (Lycophyta) Gromada: Widłaki jednakozarodnikowe (Lycopsida) Gromada: Widłaki różnozarodnikowe (Isoëtopsida) Gromada: Widliczki Typ: Skrzypowce (Sphenophyta) Gromada: Skrzypy (Sphenopsida) Typ: Paprociowe (Polypodiophyta = Pterophyta) Gromada: Paprocie (Polypodiopsida = Pteropsida) · Systematyka, ma charakter sztuczny: Typ: Widłakowate Typ: Skrzypowce Typ: Paprociowe .Spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie..

b) do paprotników zaliczane są paprocie, widłaki i skrzypy.

( ok. 5minut).Wybrani uczniowie omawiają cechy przedstawicieli poszczególnych grup.. - Kopalne gatunki, formy drzewiaste żyjące w erze paleofitycznej przyczyniły się do powstania ogromnych złóż węgla kamiennego.. Prezentacja w formacie pdf zawierająca informacje na temat grup krwi, dziedziczenia grup krwi (2 przykłady), dziedziczenie czynnika Rh, konflikt serologiczny.. zarodnia.. Wspólną cechą jest występowanie 2 rodzai liści.W Polsce roślina podlega częściowej ochronie prawnej nieprzerwanie od 1946 roku.. Są to rośliny zarodnikowe, łączy je jednakowy typ przemiany pokoleń ,gdzie sporofit jest samodzielną rośliną, osiągającą nieraz pokaźne rozmiary.Paprotniki to zwyczajowa nazwa grupy roślin lądowych, do której zalicza się paprocie, skrzypy i widłaki.. Ogólna budowa i środowisko życia paprotników a) paprotniki mają ciało zróżnicowane na organy: korzenie, liście, łodygi; nie wytwarzają kwiatów i owoców.. Paprotniki paprocie Skrzypy widłaki .. Paprotniki (plansza 10) okółki mniejszych pędów oraz drobnych, łuskowatych liści.1.17.. Do prezentacji sketchnotki, które znajdziesz na stronie.. PAPROTNIKI PAPRPCIE SKRZYPY WIDŁAKI Paprotniki wytwarzają typowe organy: korzenie, łodygi, (najczęściej mają formę podziemnych kłączy, które przytwierdzają rośliny do podłoża i magazynują substancje odżywcze) liście.Dzieli uczniów na trzy grupy ( wg rzędów ławek w których siedzą) aby scharakteryzowali paprocie, skrzypy i widłaki i dopasowali do nich odpowiednie cechy w ćwiczeniu 2 str. 95. c) pędy paprotników wytwarzają zarodniki.chronione paprotniki, widłaki i skrzypy ⇊ ⇑ lista roślin chronionych lista roślin chronionych lista roślin chronionych lista roślin chron… lista roślin chronionych ⇒ Chronione jaskrowateTak jak widłaki i skrzypy, paprocie nasienne dorastały w karbonie olbrzymich rozmiarów.. Dzięki temu lepiej przystosowały się do życia na lądzie.. Pędy zbudowane z płożących się lub pionowo wzniesionych łodyg.. Największą .PAPROTNIKI PAPROCIE SKRZYPY WIDŁAKI.. - W klimacie tropikalnym paprotniki są liczniejsze niż w umiarkowanym i stanowią istotny składnik lasów.Paprocie.. Można je także spotkać na bagnach, łąkach i polach.. Mchy to niewielkie rośliny tworzące gęste skupiska przypominające miękkie poduchy, tzw. darnie.. rozwojowe paprotników Systematyka paprotników Typ: Widłakowe o Gromada: Widłaki jednakozarodnikowe o Gromada: Widłaki różnozarodnikowe o Gromada: Widliczki Typ: Skrzypowe o Gromada Skrzypy Typ: Paprociowe o Gromada: Paprocie Budowa widłaków Budowa skrzypów Łodygi przesycone krzemionką, podzielone na człony z .Paprotniki wyróżnione były w systemie Augusta Wilhelma Eichlera z 1883, Adolfa Englera z 1892, po raz ostatni wymieniane były jako takson jeszcze w latach 90..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt