Wpisz podane rzeczowniki w dopełniaczu der preis

Pobierz

4.Zobacz 52 odpowiedzi na pytanie: Na jakie pytania odpowiada Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzednik Miejscownik Wołacz .. Das ist die Hand _____(ei… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.1.. ma być wymiana rz na r 2013-12-10 18:53:13Wpisz brakujący spójnik, wybrany spośród podanych w ramce.. Jeżeli chodzi o rzeczownik cel to mamy jedynie jedną formę: celów.. Jak już wiesz z poprzedniej lekcji o rodzajnikach niemieckich, w języku niemieckim są 3 rodzajniki określone: "der" dla rodzaju męskiego, "die" dla rodzaju żeńskiego oraz "das" dla rodzaju nijakiego.Oprócz tego jest rodzajnik nieokreślony (ein, eine) i .Wpisz podane rzeczowniki z rodzajnikami lub zaimkami dzierżawczymi w dopełniaczu.. Następnie zapisz rzeczowniki żywotne i nieżywotne w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej, a osobowe i nieosobowe w mianowniku i bierniku liczby mnogiej .. Przyporządkowania dokonujemy wg .. Zbroja, Koja, Troja, Zawoja.. Fantazja, Poezja,W języku niemieckim informację na przykład o rodzaju rzeczownika przekazuje właśnie rodzajnik.. Dopisz końcówki .Opisz podane rzeczowniki , dokonując podziału ze względu na znaczenie.. Musisz tu więc pamiętać o odmianie rodzajnika i dodaniu końcówki do przymiotnika (jeśli go masz).Utwórz formę dopełniacza rzeczowników podanych w nawiasach i uzupełnij zdania.. Pytając o przypadek myślimy o dopełnieniu zdania, nie o jego podmiocie..

Wpisz rodzajniki w dopełniaczu.

Rodzajnik to takie małe słowo, które stoi przed prawie każdym rzeczownikiem.. Zmienia się tu rodzajnik, a sam rzeczownik dostaje końcówkę -es (tylko w rodzaju męskim i nijakim).Rodzajniki niemieckie zmieniają się w zależności od płci, przypadku i liczby rzeczownika, przed którym stoją.. Uważnie przeanalizuj odmianę rzeczownika: pomysł.. Pytanie do przypadku będzie "Wem gehört der Hund?. 4.Do podanych rzeczowników w dopełniaczu dopisz formy mianownika lp.Sprawdz ich poprawność w słowniku ortograficznym.W których rzeczownikach występuje e ruchome?. Dzięki niemu wiemy, że "Kaffee", czyli kawa po niemiecku jest rodzaju….męskiego - "der Kaffee", czyli inaczej niż w języku polskim.Przeczytaj regułę zamieszczoną w Twoim podręczniku na str. ð ï i zapamiętaj, czym jest temat rzeczownika.. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, zakończone na -ia, w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej po spółgłoskach t, d, r, l, k, g, ch mają zakończenie -ii.. (der Schüler) Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w celowniku lub bierniku.. .Napisz formy czasownika present- simle w trzeciej osobie liczby pojedynczej 2014-06-09 17:13:12; Wyszukaj kilka rzeczowników które nie mają liczby pojedynczej lub liczby mnogiej !. 2/43, zapisz jego odmianę przez przypadki w zeszycie, wyznacz temat oraz zapisz oboczność (wymianę głoski/głosek wRzeczowniki w języku niemieckim mogą występować z zaimkami dzierżawczymi, których forma ..

?Wpisz podane rzeczowniki z rodzajnikami w dopełniaczu.

Rzeczowników tych używamy zamiast przymiotników.Wstaw podane rzeczowniki w dopełniaczu w połączeniu z podanymi liczebnikami: 1. niedźwiedź , kaktus , marynarz , Elbląg , Reks , linijkaWstaw podane rzeczowniki w dopełniaczu w połączeniu z podanymi liczebnikami: 1.. Я начал изучать итальянский язык и уже знаю 12 (слово).4.W języku niemieckim są cztery przypadki: Nominativ (mianownik), Genitiv (dopełniacz), Dativ (celownik), Akkusativ (biernik) Rzeczowniki, zaimki, przymiotniki i rodzajniki odmieniają się przez przypadki (deklinacja) Podczas odmiany zmienia się przede wszystkim rodzajnik, a nie sam rzeczownik (der Hund, dem Hund, den Hund)wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza .Podane rzeczowniki napisz w dopełniaczu.. Wpisz rodzajniki w dopełniaczu.. Tworzenie form dopełniacza liczby mnogiej wiąże się z wyborem jednej z czterech możliwości: końcówki - ów, -i, -y lub formy bezkońcówkowej.. Dwa spójniki podano dodatkowo.. Wybierz dwa odmienione wyrazy z każdej grupy i ułóż z nimi zdania..

Niektóre rzeczowniki nazywają cechy.

Zaznacz P,jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fałszywa.. Zapisz podane w nawiasach rzeczowniki w dopełniaczu (Genetiv) A. die Rolle (das Leben) _____ B. der Assistent.. - MidBrainartW zdaniach twierdzących rzeczowniki rodzaju męskiego (z wyjątkiem tych, które odmieniają sie według deklinacji słabej) oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego otrzymują końcówkę -(e)s a rodzajnik ulega zmianie na des / eines / keines.Rodzajnik rzeczowników rodzaju żeńskiego zmienia się na der / einer / keiner.To odmiana słaba (schwache Deklination) - wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -e odmieniają się w ten sposób.. 2009-11-30 15:25:42Zadanie: do podanych rzeczowników w dopełniaczu dopisz formy Rozwiązanie:kafla kafel, wiatru wiatr , wafla wafel , litra litr , wichru wicher , metra metr , sopla sopel , swetra sweter, psa pies e ruchome, to takie, które w niektórych przypadkach znika w temacie wyrazu kafel, wafel, wicher, sopel , sweter, piesDopełniacz liczby mnogiej rzeczownika portfel to portfeli lub (rzadziej) portfelów.. Dopisz końcówki rzeczowników tam, gdzie są potrzebne, postaw kreskę tam, gdzie nie ma - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. czy poniższe informacje są prawdziwe.. Wybierz jeden spośród trzech rzeczowników podanych w z. Er hängt das Poster über .Wstaw podane rzeczowniki w dopełniaczu w połączeniu z podanymi liczebnikami: 1..

... tym podane informacje.

Podkreśl je:kafla,wiatru,wafla,litra,wichru,metra,sopola,swetra,psa.. 4.zapisz podane rzeczowniki w dopełniaczu liczby pojedyńczej 2010-12-13 16:22:05 Wpisz kolejno do krzyżówki rzeczowniki od których utworzono podane przymiotniki i odczytaj hasło.Rzeczownik to szafranowy na 7 liter.. ZnaJdŽ je, zaznacz i wpisz Odpowiednio przy nazwach religii w zadaniu 1.. Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami zaimków dzierżawczych.. ".Rzeczownik nieosobowe mają biernik równy mianownikowi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt